• Tips&Tricks

เคล็ดไม่ลับ! วิธีจัดตู้เสื้อผ้าสำหรับห้องนอนขนาดเล็ก

 • โดย NocNoc Writer

 • 155

ห้องนอนขนาดเล็กเขาจัดตู้เสื้อผ้ายังไงให้มีพื้นที่เหลือ? การอยู่อาศัยในห้องนอนขนาดเล็ก ยิ่งคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์ อุปสรรคสำคัญคือ การจัดการพื้นที่ ซึ่งเจ้าของห้องต้องแบ่งสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยให้พอดี  ซึ่งศัตรูตัวร้ายของการแบ่งพื้นที่คือ ตู้เสื้อผ้า ด้วยขนาดที่ใหญ่ทำให้ตู้เสื้อผ้าใช้พื้นที่มากกว่าเฟอร์นิเจอร์ประเภทอื่น ดังนั้นจึงต้องหาวิธีเลือกการกับตู้เสื้อผ้าเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในห้อง

ปรับตำแหน่งจัดวางเพิ่มพื้นที่ภายในห้อง

ตำแหน่งการจัดวางตู้เสื้อผ้าควรเริ่มจากการจัดการพื้นที่ภายในห้องนอน เริ่มจากการคำนวณความต้องการใช้พื้นที่ว่าต้องการใช้บริเวณไหน เช่น ต้องการพื้นที่บริเวณกลางห้อง ต้องปรับตำแหน่งเตียงให้ชิดมุมส่วนตู้เสื้อผ้าควรอยู่บริเวณปลายเตียง เป็นต้น โดยตำแหน่งการจัดวางตู้เสื้อผ้ามีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันดังนี้

ริมห้องน้ำ

ข้อดีของตำแหน่งริมห้องน้ำ

 • ความสะดวกรวดเร็ว อาบน้ำเสร็จแล้วสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ทันที เหมาะสำหรับคนที่ไม่พิถีพิถันในการแต่งตัวมากนัก
 • เพิ่มพื้นที่ส่วนอื่นของห้อง การนำตู้เสื้อไว้บริเวณใกล้กับห้องน้ำ จะทำให้เพิ่มพื้นที่ริมผนังส่วนอื่นของห้อง ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ เช่น การตั้งโต๊ะทำงาน เป็นต้น

ข้อเสียของตำแหน่งริมห้องน้ำ

 • ความชื้น สำหรับตู้เสื้อผ้าที่ใช้วัสดุมาจากไม้ การตั้งตู้บริเวณใกล้ห้องน้ำอาจทำให้ความชื้นสะสม จนเกิดความเสียหายต่อตู้และเสื้อผ้าข้างในได้ แต่หากต้องการอยากตั้งตู้บริเวณดังกล่าว แนะนำให้เลือกตู้เสื้อผ้าแบบผ้าสปันบอนด์หรือตู้เสื้อผ้าที่ทำมาจากไม้ปาติเกิล จะสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องความชื้นได้  
ภาพ: ตำแหน่งตู้เสื้อผ้าใกล้กับห้องน้ำ
ภาพ: ตำแหน่งตู้เสื้อผ้าใกล้กับห้องน้ำ

ภาพ: ตู้เสื้อผ้า Chic Republic ทำมาจาก ไม้ปาติเกิล

มุมห้อง

ข้อดีของตำแหน่งมุมห้อง

 • การใช้งานเฟอร์นิเจอร์เป็นสัดส่วนมากขึ้น เนื่องจากมุมห้องเป็นส่วนที่มีพื้นที่ใช้งานน้อย การวางเฟอร์นิเจอร์ชนิดอื่นที่ต้องใช้พื้นที่อย่าง โต๊ะทำงานหรือโต๊ะเครื่องแป้ง อาจไม่สมสัดส่วน ดังนั้นการจัดตำแหน่งตู้เสื้อผ้าให้อยู่บริเวณมุมห้อง ช่วยให้เพิ่มพื้นที่และทำให้การใช้งานเฟอร์นิเจอร์เป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้น

ข้อเสียของตำแหน่งมุมห้อง

 • การใช้งานที่ไม่สะดวก เนื่องจากบริเวณเป็นมุมที่อับ ทำให้มีพื้นที่ใช้งานน้อย ดังนั้นตู้เสื้อผ้าที่เหมาะสำหรับบริเวณมุมห้องควรเป็นตู้แบบบานเลื่อน เนื่องจากไม่ต้องใช้พื้นที่ด้านหน้าในการเปิดประตู
ภาพ: การจัดตำแหน่งตู้เสื้อผ้าบริเวณมุมห้อง
ภาพ: การจัดตำแหน่งตู้เสื้อผ้าบริเวณมุมห้อง

ปลายเตียง

ข้อดีของตำแหน่งปลายเตียง

 • ประหยัดพื้นที่ การตั้งตำแหน่งตู้เสื้อผ้าไว้ปลายเตียง ช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยจากการนำโต๊ะเครื่องแป้งออก แล้วเปลี่ยนมานั่งแต่งตัวที่ปลายเตียงแทน ใช้กระจกของตู้เสื้อผ้าแทนโต๊ะเครื่องแป้ง 

ข้อเสียของตำแหน่งปลายเตียง

 • ผิดหลักฮวงจุ้ย สำหรับตู้เสื้อผ้าที่มีกระจกไม่ควรนำมาไว้ปลายเตียงเนื่องจากผิดหลักฮวงจุ้ย กระจกสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีเข้าหาตัวผู้นอน ดังนั้นควรเปลี่ยนตำแหน่ง หรือถ้าต้องการไว้ตำแหน่งนั้น ควรเลือกซื้อตู้เสื้อผ้าที่ไม่มีกระจกติดด้านหน้า และสำหรับใครที่สนใจเรื่องฮวงจุ้ยภายในห้องนอน ทาง NocNoc.com ได้จัดทำบทความเกี่ยวกับ การจัดห้องนอนตามฮวงจุ้ย เพื่อให้ความรู้เสริมความมงคลให้กับชีวิต
ภาพ: การจัดตำแหน่งตู้เสื้อผ้าบริเวณปลายเตียง
ภาพ: การจัดตำแหน่งตู้เสื้อผ้าบริเวณปลายเตียง

ข้างโต๊ะเครื่องแป้ง

ข้อดีของตำแหน่งข้างโต๊ะเครื่องแป้ง

 • สะดวกในการแต่งตัว การวางตำแหน่งตู้เสื้อผ้าให้อยู่ชิดติดกับโต๊ะเครื่องแป้ง ช่วยอำนวยความสะดวกในการแต่งตัวให้เร็วมากขึ้น 
 • ลดความแออัดในตู้เสื้อผ้า ด้วยการนำเครื่องประดับขนาดเล็ก อย่างตุ้มหู หรือสร้อยที่ใช้บ่อยมามาวางบริเวณโต๊ะเครื่องแป้ง

ข้อเสียของตำแหน่งข้างโต๊ะเครื่องแป้ง

 • ความไม่เป็นระเบียบ เกิดขึ้นจากความเคยชินที่นำของในตู้เสื้อผ้ามาวางไว้บนโต๊ะเครื่องแป้ง ทำให้โต๊ะเครื่องแป้งรกไม่เป็นระเบียบ
ภาพ: ตำแหน่งตู้เสื้อผ้าข้างโต๊ะเครื่องแป้ง
ภาพ: ตำแหน่งตู้เสื้อผ้าข้างโต๊ะเครื่องแป้ง

Tips: ลักษณะของการประตูตู้เสื้อผ้าสามารถช่วยลดการใช้พื้นที่ได้ โดยตู้เสื้อผ้าแบบประตูบานเลื่อนหรือตู้เสื้อผ้าแบบซิป เป็นตู้เสื้อผ้าที่ไม่กินพื้นที่ด้านหน้า ช่วยให้การจัดวางตำแหน่งตู้ง่ายมากขึ้น

จัดระเบียบของภายในตู้เสื้อผ้าใหม่

ตู้เสื้อผ้าที่มีของมากเกินไป ทำให้ใช้พื้นที่ภายในตู้โดยสิ้นเปลื้อง ดังนั้นควรจัดสิ่งของภายในตู้เสื้อผ้าใหม่ โดยเริ่มจากคัดแยกสิ่งของที่จำเป็น จากนั้นจัดหมวดหมู่ตามความสำคัญ โดยแบ่งดังนี้

 • ของที่ใช้ประจำ อย่างเช่น เน็คไท ควรจัดให้หยิบเข้าออกได้สะดวก
 • ของที่ไม่ได้ใช้แล้ว ควรนำออกจากตู้ไปเก็บพื้นที่อื่น
 • เสื้อผ้าที่ใส่ประจำ เช่น เสื้อทำงาน ควรแขวนแยกกับเสื้อที่ไม่ได้ใส่บ่อย หรือนำเสื้อที่ไม่ได้ใส่บ่อยออกจากตู้ไปพับเก็บไว้ที่อื่น

ประโยชน์ของการจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าจะทำให้เห็นความจำเป็นในการใช้งาน หากใครที่อยู่หอพัก คอนโด ของที่ไม่จำเป็นก็ขนกลับบ้าน จากนั้นเปลี่ยนตู้เสื้อผ้าลดขนาดลงให้เหลือเท่าที่จำเป็น

Tips: การเลือกตู้เสื้อผ้าที่มีชั้นวางแบ่งประเภทการใช้งาน จะช่วยให้การจัดตู้เสื้อผ้าง่ายยิ่งขึ้น เช่น ราวแขวนเน็คไทหรือ ชั้นเก็บเข็มขัด เป็นต้น

ภาพ: การจัดลำดับความสำคัญของเสื้อผ้า
ภาพ: การจัดลำดับความสำคัญของเสื้อผ้า

“เตียง”ตัวช่วยแบ่งเบาภาระตู้เสื้อผ้า

ในห้องนอนขนาดเล็กเตียงกับตู้เสื้อผ้าถือเป็นของคู่กัน เพราะใช้พื้นที่เยอะทั้งคู่ดังนั้น หากจะจัดตู้เสื้อผ้า เตียงก็ต้องจัดด้วย โดยเตียงที่ช่วยแบ่งภาระตู้เสื้อผ้าได้คือเตียงอเนกประสงค์ ที่มีชั้นเก็บของใต้เตียง ซึ่งหากใครที่มีเสื้อผ้าเยอะแต่พื้นที่น้อย สามารถแก้ปัญหานี้ได้จากการนำเสื้อผ้าที่ไม่ค่อยได้ใช้มาพับเก็บไว้ในช่องใต้เตียง ทำให้ไม่ต้องใช้ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ก็สามารถเก็บของจำนวนมากได้

Tips: หากใครที่มีเตียงอยู่แล้วแต่ต้องการปรับของภายในตู้ สามารถติดตั้งชั้นวางของบริเวณหัวเตียง โดยนำสิ่งของขนาดเล็กอย่างเข็มขัดมาวาง เปลี่ยนที่เก็บของธรรมดาให้กลายเป็นตู้โชว์ของขนาดหย่อม

เสื้อผ้าน้อยปรับมาใช้ราวแขวน

สำหรับใครที่ไม่มีเสื้อผ้าจำนวนมาก การใช้ตู้เสื้อผ้าอาจไม่จำเป็น สามารถปรับมาใช้เป็นราวแขวนผ้าแทน โดยเลือกราวแขวนที่มีชั้นวางผ้าสำหรับเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้งานประจำ ส่วนชิ้นไหนที่ใช้งานบ่อยก็แขวนราวตากผ้าเพื่อสะดวกในการใช้งาน

Tips: หากใครที่ไม่พิถีพิถันเรื่องการแต่งตัวมากนัก สามารถยุบโต๊ะเครื่องแป้งมารวมกับตู้เสื้อผ้า จากการเลือกราวแขวนผ้าที่มีกระจก แต่งตัวหน้าราวแขวนได้เลย ไม่ต้องใช้โต๊ะเครื่องแป้ง ประหยัดการใช้พื้นที่

เลือกตู้เสื้อผ้าที่ขนาดพอดีกับห้อง

การเลือกตู้เสื้อผ้าให้กับห้องขนาดเล็กควรเลือกตู้ที่เน้นความสูง เพื่อลดการใช้พื้นที่ด้านข้าง เลือกตู้เสื้อผ้าที่ไม่กว้างจนเกินไป ทั้งนี้ควรวัดความสูงกับความกว้างที่แน่นอนเพื่อสะดวกในการขนย้าย โดยการวัดควรอิงจากตำแหน่งการจัดวาง เช่น ตำแหน่งวางตู้เสื้อผ้าคือมุมห้อง ควรวัดพื้นที่บริเวณมุมห้องนอน  เป็นต้น

Tips: การวัดขนาดตู้เสื้อผ้าแบ่งออกเป็น ความกว้าง, ความสูง และความลึก ทั้งนี้การวัดความสูงควรคำนึงถึงพื้นที่ว่างระหว่างเพดาน เช่น ความสูงของตู้อยู่ที่ 200 เซนติเมตร ความสูงของเพดานควรสูงไม้น้อยกว่า 250 เซนติเมตร

นอกจากการเลือกตู้เสื้อผ้าที่พอดีกับขนาดห้องแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นตัวช่วยในการเลือกตู้เสื้อผ้า คือสไตล์ของบ้านและพฤติกรรมในการใช้งาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตู้เสื้อผ้าไม้

ตู้เสื้อผ้าที่ทำมาจากไม้สามารถตกแต่งเข้ากับบ้านหลากสไตล์ ตามโทนสีของไม้ เช่น ไม้สีเข้มคู่กับสไตล์ลอฟท์ หรือ ไม้สีอ่อนเหมาะกับสไตล์มินิมอล เป็นต้น ทั้งนี้การเลือกตู้ผ้าไม้ ข้อควรระวังคือตำแหน่งที่ตั้ง หากที่ตั้งใกล้กับห้องน้ำมากเกินไป ความชื้นในห้องอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับตู้เสื้อผ้าไม้ได้

ข้อดีของตู้เสื้อผ้าไม้

 • ตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ เข้ากับบ้านได้หลายแบบ
 • แข็งแรงท