• Home repair

พัดลมดูดอากาศ ตัวช่วยแก้ปัญหากลิ่นอับในห้องครัวได้ง่ายๆ

  • โดย NocNoc Writer

  • 169

กลิ่นไม่พึ่งประสงค์เป็นปัญหากวนใจของคนที่รักการเข้าครัว กลิ่นที่มาจากการทำอาหารและขยะ กลายเป็นมลภาวะทางกลิ่นภายในบ้าน ทำให้เสียทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยพัดลมดูดอากาศ แต่พัดลมดูดอากาศจะช่วยแก้ไขปัญหากลิ่นไม่พึ่งประสงค์อย่างไร NocNoc.com รวบรวมคำตอบมาให้ในบทความนี้เรียบร้อยแล้ว

พัดลมดูดอากาศกับสาเหตุกลิ่นอับในห้องครัว

สาเหตุกลิ่นอับในห้องครัว เกิดจากควันของการปรุงอาหาร และขยะที่หมักหมมอยู่ในห้องครัว ส่งผลให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ นำมาซึ่งความสกปรกและเชื้อโรค โดยวิธีการการกำจัดกลิ่นในห้องครัวสามารถทำได้หลายวิธี ทั้งโรยเบกกิ้งโซดาลงบริเวณอ่างล้างจาน, วางถ่านไม้ในตู้เย็น รวมถึงติดตั้งพัดลมดูดอากาศบริเวณที่ทำครัว

ภาพ: พัดลมดูดอากาศตัวช่วยกำจัดกลิ่นอับในครัว

พัดลมดูดอากาศแก้ปัญหากลิ่นไม่พึ่งประสงค์ได้อย่างไร

พัดลมดูดอากาศทำหน้าที่ในการเพิ่มอากาศไหลเวียนภายในห้อง ด้วยการนำควันหรือกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์ออกไปภายนอก และนำอากาศจากภายนอกเข้ามาภายในห้อง ทั้งนี้การติดตั้งพัดลมดูดอากาศข้อควรระวังคือตำแหน่งในการติดตั้ง ควรสำรวจพื้นที่ด้านนอกว่าอากาศบริเวณนั้นเป็นอย่างไร เนื่องจากพัดลมดูดอากาศนอกจากจะดูดอากาศออกแล้วยังนำอากาศด้านนอกเข้าสู่ด้านใน หากด้านนอกเป็นพื้นที่มีกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ อย่างเช่นที่ทิ้งขยะ ก็ควรหลีกเลี่ยงติดตั้งพัดลมดูดอากาศจากบริเวณดังกล่าว

ข้อดีในการใช้พัดลมดูดอากาศสำหรับห้องครัว

  • แก้ที่ต้นตอ กำจัดกลิ่นไม่พึ่งประสงค์จากการทำอาหารได้ตั้งแต่ต้นกำเนิดของกลิ่น เพราะเมื่อเกิดควันจากการทำอาหารพัดลมดูดอากาศสามารถดูดกลิ่นออกได้ทันที 

กำจัดกลิ่นได้อย่างทันท่วงที ไม่ต้องรอการทำปฏิกิริยาเหมือนตัวช่วยกำจัดกลิ่นแบบอื่น (ถ่านไม้หรือเบกกิ้งโซดา) เพืยงแค่เปิดพัดลมดูดอากาศ กลิ่นก็ไหลเวียนออกไปพร้อมกับอากาศ

ข้อควรระวังในการใช้พัดลมดูดอากาศสำหรับห้องครัว

  • เสียงดัง หนึ่งในข้อจำกัดของพัดลมดูดอากาศคือเรื่องมลภาวะเสียง พัดลมดูดอากาศบางรุ่นมักมีส่วนรบกวน ซึ่งเกิดจากพละกำลังในการดูดที่มาก ทำให้อากาศหมุนเวียนเร็วแต่ก็แลกมาด้วยเสียงรบกวน ทั้งนี้มีพัดลมดูดอากาศหลายเจ้าที่พัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงได้แล้ว 
  • กลิ่นย้อนกลับมาในห้อง สำหรับปัญหากรณีนี้เกิดจากตำแหน่งในการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ โดยตำแหน่งภายนอกบ้าน ที่ใกล้กับสถานที่ที่มีมลภาวะทางกลิ่น เช่น ร้านอาหารหรือถนน อาจทำให้กลิ่นจากภายนอกย้อนกลับมาภายใน ส่งผลให้ปัญหาเรื่องกลิ่นยังไม่หายไป หากติดตั้งตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม 

สิ่งแปลกปลอม เนื่องจากพัดลมดูดอากาศไม่เพียงแต่นำอากาศจากภายในออกไปภายนอกอย่างเดียว แต่ยังนำนำอากาศเข้ามาข้างในด้วย ดังนั้นจึงมีโอกาสที่สิ่งแปลกปลอมจะเข้ามาในบ้านได้ (ฝุ่นหรือแมลง) ในการเลือกพัดลมดูดอากาศจึงควรเลือกที่มีฟังก์ชั่นป้องกันสิ่งแปลกปลอมด้วย

ภาพ: พัดลมดูดอากาศ Mitshubishi มีฟังก์ชั่นป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอม

ประเภทพัดลมดูดอากาศ

1.พัดลมดูดอากาศติดผนัง 

พัดลมดูดอากาศติดผนังเป็นพัดลมดูดอากาศที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากการติดตั้งที่ง่ายเพียงแค่เจาะผนังให้ได้ขนาดพอดีกับพัดลม จากนั้นใช้สกรูยึดติดพัดลมกับผนัง เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้ว แต่ทั้งนี้ข้อเสียของพัดลมดูดอากาศแบบติดผนัง คือการทำความสะอาดที่ยุ่งยาก โดยต้องถอดพัดลมที่ยึดติดผนังออกมาทำความสะอาด และประสิทธิภาพในการขจัดกลิ่นที่ด้อยกว่าพัดลมดูดอากาศประเภทอื่น

ภาพ:การติดตั้งพัดลมอากาศแบบติดผนังในห้องครัว

2.พัดลมดูดอากาศติดเพดาน

สำหรับพัดลมดูดอากาศแบบติดเพดาน เป็นพัดลมดูดอากาศที่มีประสิทธิภาพในการขจัดกลิ่นไม่พึ่งประสงค์มากที่สุด เนื่องจากมีขนาดที่ใหญ่ ระยะการดูดอากาศที่ใหญ่รวมถึงมีการดูดลมอย่างเป็นระบบผ่านท่อระบาย ทำให้กลิ่นเดินทางตามท่ออกไปสู่ภายนอกห้องอย่างรวดเร็วและไม่ติดค้างตามจุดต่างๆภายในห้อง โดยพัดลมดูดอากาศติดเพดาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

  • พัดลมดูดอากาศแบบต่อท่อระบายอากาศ สำหรับพัดลมดูดอากาศประเภทนี้เหมาะสำหรับห้องที่มีพื้นที่เหลือบริเวณเพดานเพื่อวางระบบท่อระบายอากาศ ซึ่งข้อดีคือสามารถปรับตำแหน่งของท่อระบายให้อากาศให้เหมาะกับอากาศภายนอก หลีกเลี่ยงการนำมลภาวะทางกลิ่นจากนอกเข้ามาภายในห้อง
  • พัดลมดูดอากาศแบบไม่ต่อท่อระบายอากาศ ในส่วนของพัดลมดูดอากาศประเภทนี้มีประสิทธิภาพคล้ายคลึงกับแบบต่อท่อระบาย เพียงแต่มีข้อจำกัดอยู่ที่พื้นที่ในการติดตั้ง เนื่องจากไม่มีท่อต่อระบายอากาศไปยังพื้นที่ต้องการ ดังนั้นจึงสามารถติดตั้งได้ในที่เปิดใกล้ภายนอกบ้านอย่างห้องใต้หลังคา เป็นต้น

ภาพ: การติดตั้งพัดลมดูดอากาศติดเพดานแบบต่อท่ออากาศในห้องครัว

3.พัดลมดูดอากาศติดกระจก

สำหรับพัดลมดูดอากาศประเภทติดกระจก ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับห้องที่มีพื้นที่จำกัด ในการติดตั้งจะติดตั้งเข้ากับกระจก ทั้งนี้ประสิทธิภาพของของพัดลมดูดอากาศติดกระจกมีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าพัดลมดูดอากาศสองประเภทข้างต้น เนื่องจากมีข้อจำกัดของขนาดที่ต้องติดตั้งให้เข้ากับกระจกพอดี ซึ่งในบางพื้นที่ห้องมีขนาดใหญ่ กำลังของพัดลมดูดอากาศแบบติดกระจก อาจไม่เพียงพอต่อการขจัดกลิ่นไม่พึ่งประสงค์

ขนาดของห้องกับการเลือกพัดลมดูดอากาศ

พัดลมดูดอากาศกับขนาดของห้องที่ติดตั้งเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กัน หากติดตั้งพัดลมดูดอากาศขนาดเล็กในห้องที่ใหญ่เกินไป ประสิทธิภาพในการขจัดกลิ่นไม่พึ่งประสงค์จะน้อยลง ดังนั้นก่อนเลือกพัดลมดูดอากาศจึงควรคำนวณขนาดห้องให้เหมาะสมกับขนาดของพัดลมดูดอากาศ

วิธีคำนวณขนาดห้องกับพัดลมดูดอากาศ

1.คำนวณหาปริมาตรของห้อง ด้วยสูตรกว้างคูณยาวคูณสูง ยกตัวอย่างเช่น ห้องขนาด 2×3 เมตร สูง 2.5 เมตร มีปริมาตรห้อง 15 ลูกบากศ์เมตร (ลบ.ม.)

2.ต่อมาคือคำนวณความเหมาะสมของพัดลมดูดอากาศกับขนาดห้อง ด้วยความสามารถในการระบายอากาศ ซึ่งใช้หน่วยเป็นลูกบากศ์เมตรต่อชั่วโมง โดยปริมาณลูกบากศ์เมตรต่อชั่วโมง (CMH.) = ปริมาตรห้อง (ลบ.ม.) x 10 

ดังนั้นขนาดพัดลมดูดอากาศที่เหมาะสมกับห้องขนาด 15 ลบ.ม. คือพัดลมที่มีความสามารถในการระบายอากาศอยู่ที่ 15 ลบ.ม. X 10 = 150 CMH. หรือ 150 ลูกบากศ์เมตรต่อชั่วโมง

ภาพ: พัดลมดูดอากาศ Panasonic มีความสามารถในการระบายอากาศสูงสุด 800 ลบ.ม./ชม.

ตำแหน่งในการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ

สำหรับตำแหน่งในการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ เป็นปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิภาพในการขจัดกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ โดยในการเลือกพัดลมดูดอากาศมีปัจจัยหลัก 3 ปัจจัยดังนี้

1.ระยะความสูง

ประสิทธิภาพในการดูดอากาศยิ่งมีระยะห่างจากกระทะน้อยเท่าไร ยิ่งขจัดกลิ่นได้ดีมากเท่านั้น แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติไม่สามารถติดตั้งพัดลมดูดอากาศให้ใกล้กับกระทะได้ขนาดนั้น เนื่องจากจะบดบังสายตาขณะทำอาหาร ดังนั้นระยะความสูงที่เหมาะสมในการติดตั้งพัดลมดูดอากาศอยู่ที่ 70-90 เซนติเมตร เป็นระยะที่ตอบสนองต่อการขจัดกลิ่นได้ดีและไม่รบกวนการทำงาน

2.ตำแหน่งเชื่อมต่อกับภายนอกบ้าน

สำหรับตำแหน่งเชื่อมต่อกับภายนอกบ้าน เป็นสิ่งสำคัญต่อการกำจัดกลิ่นอย่างยั่งยืน เนื่องจากการทำงานของพัดลมที่ดูดกลิ่นเสียจากภายใน และนำอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเข้ามาในห้อง ดังนั้นก่อนติดตั้งควรสำรวจบริเวณภายนอกบ้านว่ามีแหล่งกำเนิดกลิ่นไม่พึ่งประสงค์หรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการนำกลิ่นไม่ดีจากภายนอกห้อง

3.ผนังกำแพงในการติดตั้ง

ประเภทของผนังกำแพงเป็นปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการดูดอากาศ แต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัย เนื่องจากพัดลมดูดอากาศมีน้ำหนักในระดับนึง การติดตั้งบนผนังที่ไม่แข็งแรงอย่าง ผนังชั่วคราวหรืออิฐมวลเบา ส่งผลให้มีโอกาสให้ผนังรองรับน้ำหนักไม่ไหวจนเกิดความเสียหายได้

สรุป

พัดลมดูดอากาศเป็นตัวช่วยสำคัญในการขจัดกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ออกจากห้องครัว ทั้งนี้ประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นขึ้นอยู่กับประเภทของพัดลมดูดอากาศที่ใช้ ตำแหน่งการติดตั้งและขนาดที่สัมพันธ์กันระหว่างพัดลมดูดอากาศกับห้อง นอกจากพัดลมดูดอากาศแล้ว ในห้องครัวยังมีอีกไอเทมที่ช่วยเพิ่มความสะอาดให้กับห้องครัวอย่างเครื่องล้างจาน และสำหรับคนที่รักการทำอาหารอยากแต่งห้องครัวให้เหมือนมืออาชีพ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บทความนี้

สำหรับใครที่สนใจพัดลมดูดอากาศสามารถดูสินค้าได้ที่ NocNoc.com นอกเหนือจากพัดลมดูดอากาศแล้ว ที่ NocNoc.com ยังมีสินค้าให้เลือกอีกหลายร้อยรายการ ทั้งเครื่องไฟฟ้าและของแต่งบ้าน ที่ทั้งมีคุณภาพและราคาเป็นกันเอง ให้ทุกคนได้แต่งบ้านให้งบประมาณที่ถูกใจ เพราะ NocNoc.com พร้อมเปลี่ยนความฝันเรื่องบ้านให้เป็นความจริง