• Tips&Tricks

 • Knowledge

เพิ่มพื้นที่แคบให้มีชีวิต! เนรมิตโซนผ่อนคลายด้วย ‘การจัดสวนเล็กๆ’

 • โดย alreadyfound_admin

 • 87

“หากมีพื้นที่ไม่มาก จะจัดสวนเล็กๆ หน้าบ้านได้ไหม?”

คำตอบคือสามารถจัดได้ เพียงแค่ต้องปรับลดของขนาดสวนลงมา จากสวนหย่อมขนาดใหญ่ให้กลายเป็นสวนขนาดเล็กแทน แต่ทั้งนี้การ จัดสวนเล็กๆ ก็มีข้อจำกัดอยู่หลายอย่างตั้งแต่เรื่องขนาดของพื้นที่จนไปถึงการจัดวางตำแหน่งของต้นไม้ แต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะเราได้หยิบวิธีการจัดสวนขนาดเล็กมาฝาก จะมีเคล็ดลับในการจัดสวนอะไรบ้างไปดูกันเลย

ขั้นตอนการเริ่มต้นจัดสวนเล็กๆ

1. สำรวจพื้นที่

การสำรวจพื้นที่คือขั้นตอนแรกในการวางแผนจัดสวน โดยการสำรวจพื้นที่มุ่งเน้นไปที่การสำรวจดินกับทิศทางของแดด เพื่อช่วยทำให้รู้ว่าควรจัดสวนไปในรูปแบบไหน เช่น หากบริเวณไหนที่แดดส่องมากเกินไปควรเลือกต้นไม้ที่ทนทานต่อแดด เช่น ลิ้นมังกร, โมก, เฟื่องฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้การจัดสวนขนาดเล็ก อีกหนึ่งสิ่งที่ควรให้ความสำคัญคือการคำนวณพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ที่จำกัดจึงจำเป็นต้องแบ่งสรรปันส่วนให้เหมาะสมตามขนาด เพื่อลดความแออัดของต้นไม้และเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งสวน

2. ศึกษารายละเอียดต้นไม้

การเลือกต้นไม้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการจัดสวนเล็กๆ เพราะขนาดที่จำกัด ส่งผลให้ไม่มีต้นไม้ให้เลือกหลากหลายเมื่อเทียบกับสวนขนาดใหญ่ โดยต้นไม้ที่เหมาะกับสวนขนาดเล็ก คือ ต้นไม้ที่สามารถปลูกได้ในกระถาง เช่น ใบเงิน, กระบองเพชรหรือว่านห่างจระเข้ เนื่องจากต้นไม้พวกนี้มีขนาดที่เล็กส่งผลให้ไม่ใช้พื้นที่ในสวนหย่อมมากนักจึงเหมาะกับสวนขนาดเล็ก

3. หาต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจในการแต่งสวน

หลังจากทราบข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่และต้นไม้เบื้องต้นแล้ว ลำดับต่อมาคือการหาต้นแบบ หาแรงบันดาลใจจากสวนที่อยากได้ เพื่อเก็บข้อมูลนำมาปรับใช้กับสวนของคุณเอง โดยเคล็ดลับการหาแรงบันดาลใจคือ พยายามหารูปการจัดสวนจากหลายๆ แหล่ง เช่น เว็บไซต์อย่าง pinterest หรือที่ NocNoc.com ซึ่งรวบรวมไอเดียกับความรู้ในการแต่งบ้านและสวน เป็นต้น การหาข้อมูลในการจัดสวนหลายแหล่งทำเพื่อเปรียบเทียบหาสิ่งที่ต้องการ จากนั้นจึงศึกษารูปแบบของสวน, ขนาดของพื้นที่, วัสดุรวมถึงต้นไม้ที่ใช้ เพื่อนำมาปรับใช้กับสวนของคุณ

4. ออกแบบของสวนคร่าวๆ

หลังจากได้แรงบันดาลใจและข้อมูลเพื่อจัดสวนเล็กๆ ของคุณแล้ว ก็ถึงเวลาออกแบบสวน โดยแบบของสวนที่ควรกำหนดรูปแบบคร่าวๆ มีตั้งแต่สไตล์ของสวน, การจัดวางต้นไม้, รูปแบบทางเดินและการใช้วัสดุ เป็นต้น โดยแบบจัดสวนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ไม่ได้กำหนดตายตัว เพียงแค่เป็นแนวทางช่วยในการจัดสวนเท่านั้น

สำหรับการจัดสวนขนาดเล็ก สิ่งที่สำคัญในการออกแบบคือ ต้นไม้และการจัดวางตำแหน่ง เช่น เลือกต้นไม้ขนาดเล็ก (ขนาดพอดีกับกระถางต้นไม้ขนาดเล็ก), การจัดวางต้นไม้เปลี่ยนจากลงดินเปลี่ยนติดผนัง นอกจากเรื่องต้นไม้และการจัดวาง อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือเฟอร์นิเจอร์ ที่ไม่ควรใช้ขนาดใหญ่จนเกินไป ปรับมาใช้โตีะขนาดเล็กหรือใช้ม้านั่งติดผนัง เป็นต้น

5. การจัดการหน้าดินและวัชพืชเพื่อใช้ในการจัดสวนเล็กๆ

สำหรับการจัดสวนขนาดเล็ก ในส่วนของการจัดการหน้าดินไม่ใช่ปัญหาหลัก เนื่องจากสวนขนาดเล็กส่วนใหญ่นิยมปลูกต้นไม้ในกระถาง การจัดการหน้าดินจึงให้ความสำคัญไปที่ระดับของหน้าดินและทิศทางการไหลของน้ำ รวมถึงการทำระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำขัง

ในส่วนของการกำจัดวัชพืชควรดูที่ลักษณะของสวน เช่น สวนที่ปลูกต้นไม้ลงดินอาจจะให้ความสำคัญกับการจำกัดวัชพืชมากกว่าสวนที่ปลูกต้นไม้ในกระถาง เนื่องจากวัชพืชแย่งอาหารของต้นไม้เป็นอุปสรรคให้ต้นไม้โตช้า หรือสวนที่ต้องการความเป็นธรรมชาติ อาจจะเลือกเก็บวัชพืชไว้เพื่อให้สวนหย่อมดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

6. ถึงเวลาลงมือสร้างสวน!

หลังจากจัดการหน้าดินและวัชพืชเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาลงมือทำ โดยในขั้นตอนนี้ให้ยึดตามแบบแผนที่กำหนดเป็นหลัก แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ สำหรับในการลงมือจัดสวนควรเริ่มจากจัดการดินและผนังก่อน เช่น ปูพื้นหญ้าหรือฉาบผนัง จากนั้นจึงค่อยตกแต่ง การทำแบบนี้เพื่อให้เห็นภาพรวมของพื้นที่สวนก่อนเพิ่มเติมรายละเอียดภายในสวนและใช้เวลาในการจัดสวนน้อยลง

เคล็ดลับจัดการต้นไม้ในสวนขนาดเล็ก

 • เลือกใช้ต้นไม้ขนาดเล็กในการตกแต่ง เช่น กุหลาบหิน, ไทรย้อยใบแหลม, พุดซ้อน, เล็บครุฑ เป็นต้น โดยต้นไม้ขนาดเล็กจะไม่ใช้พื้นที่ในสวนหย่อมมากเกินไป ส่งผลให้เป็นการเพิ่มพื้นที่ในสวนมากขึ้น

ภาพ: ต้นไม้ขนาดเล็กใน กระถางต้นไม้ SCG EXPERIENCE

 • ปรับรูปแบบสวนเปลี่ยนจากสวนแนวราบให้เป็นสวนแนวดิ่ง เพื่อลดการใช้พื้นที่ เพิ่มรายละเอียดให้กับสวน ยกตัวอย่างเช่น การปลูกต้นไม้บนผนังสวนแทนการปลูกลงดิน เป็นต้น

ภาพ: การปลูกต้นไม้แนวดิ่งด้วย กระถางต้นไม้ SCG Modular Green

 • สำหรับการจัดสวนเล็กๆ ตำแหน่งของการปลูกต้นไม้ควรปลูกชิดติดริมผนัง โดยระยะในการปลูกควรเว้นระยะห่างให้พอดี ไม่ควรปลูกให้หนาแน่นมากจนเกินไป เพื่อลดความแออัดของต้นไม้และเปิดพื้นที่ให้โล่งมากขึ้น
 • หากใครที่ต้องการปลูกต้นไม้จำนวนมากแต่มีพื้นที่อยู่อย่างจำกัด สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยการใช้ชั้นวางต้นไม้ โดยข้อดีของชั้นวางต้นไม้นอกจากจะช่วยให้สามารถปลูกต้นไม้ได้หลากหลายแล้ว ยังช่วยในการประหยัดพื้นที่สวนอีกด้วย

เคล็ดลับวิธีการจัดสวนเล็กๆ ให้มีพื้นที่มากขึ้น

ใช้พื้นที่ว่างอย่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการตกแต่งสวน ยกตัวอย่างเช่น การตกแต่งหญ้าเทียมบนกำแพง หรือก่ออิฐมอญบนกำแพง เป็นต้น

 • หากต้องการเพิ่มพื้นที่ให้กับสวนหย่อม การปูพื้นแบบลายตารางโดยใช้หินสลับหญ้า สามารถช่วยสร้างมิติให้ลึกมากขึ้น
 • สวนขนาดเล็กไม่ควรมีต้นไม้หรือเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งสวนจำนวนมากจนเกินไป จะทำให้ดูอึดอัด แต่ควรเพิ่มพื้นที่ด้วยม้านั่งยาวติดผนังหรือระเบียงไม้แทน เพื่อเปิดพื้นที่ตรงกลางของสวนให้โล่งช่วยเพิ่มขนาดของสวนหย่อม
 • การจัดสวนเล็กๆ พื้นที่ในการใช้สอยมักมีไม่มากนัก ดังนั้นในการออกแบบพื้นที่ควรเชื่อมต่อพื้นที่จากภายในบ้านมายังสวน เช่น ทำพื้นระเบียง เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ให้กับสวนมากยิ่งขึ้น โดยพื้นระเบียงที่เราแนะนำคือ พื้นไม้ลามิเนต เนื่องจากมีคุณสมบัติทนทานต่อแดดและดูแลรักษาง่ายไม่ยุ่งยาก เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูสวนมากนัก
 • ถ้าหากพื้นที่ของคุณมีอยู่อย่างจำกัด เช่น ระเบียงคอนโดหรือหน้าบ้านทาวน์เฮาส์ การใช้วัสดุปูพื้นอย่างหญ้าเทียม สามารถช่วยเติมเต็มพื้นที่สีเขียวให้กับคุณได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่จำนวนมาก

สรุป

สำหรับการจัดสวนหย่อมไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่เสมอไป พื้นที่ขนาดเล็กก็สามารถจัดสวนได้ เพียงแค่ปรับวิธีการจัดสวน ปรับพื้นที่ให้เหมาะสมกับขนาด โดยสิ่งที่ต้องศึกษาก่อนการ จัดสวนเล็กๆ คือการเพิ่มขนาดในสวน เช่น การเลือกใช้ต้นไม้, การจัดวางสิ่งของ รวมไปถึงการใช้วัสดุปูพื้นสวน เพื่อทลายกำแพงของขนาดและสร้างสวนหย่อมขนาดเล็กที่ทำได้จริง

 

สำหรับใครที่กำลังมองหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสวน NocNoc.com พร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณเนรมิตรสวนในฝันของคุณได้สะดวกรวดเร็วเพียงปลายนิ้ว โดยสามารถดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ NocNoc.com

“แต่งบ้านได้สุดอย่างฝัน ที่ NocNoc.com