• Idea&Inspiration

จัดห้องนอน! ต้องนอนให้ถูกทิศ ปรับฮวงจุ้ยห้องนอน เสริมมงคลให้ชีวิต

 • โดย NocNoc Writer

 • 408

ในการจัดห้องนอนนอกเหนือจากความสวยงามและความสะดวกสบายแล้ว การเสริมสร้างสิริมงคลเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่การจัดห้องนอนสามารถทำได้ เพียงแค่จัดห้องนอนใหม่ตามฮวงจุ้ยห้องนอน โดยตามหลักฮวงจุ้ยห้องนอนสามารถเป็นออกเป็น 3 องค์ประกอบหลักคือ การจัดเตียง, ของตกแต่งและสีของห้องนอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.การจัดเตียงให้ถูกฮวงจุ้ยห้องนอน

 • หัวหรือเท้าไม่ควรชี้ไปที่ประตูห้องนอน เพราะจะทำให้ขัดโชคลาภ เพราะประตูห้องนอนเปรียบเสมือนทางเข้าออกของโชคลาภ การนอนหันหัวเตียงหรือท้ายเตียงไปทางประตูห้องเปรียบเสมือนการขัดโชคลาภที่จะเข้ามา  หากย้ายไม่ได้ให้หาสิ่งของมากั้นระหว่างเตียงกับประตูห้องนอน หรือนำลูกแก้วแก้ฮวงจุ้ยมาแขวนไว้บริเวณหัวเตียงก็สามารถช่วยแก้ไขได้
ภาพ: เตียงนอนที่ไม่หันตรงกับประตูห้องนอน
ภาพ: เตียงนอนที่ไม่หันตรงกับประตูห้องนอน
ภาพ:ลูกแก้วแก้ฮวงจุ้ย
ภาพ:ลูกแก้วแก้ฮวงจุ้ย
 • ไม่ควรตั้งเตียงติดห้องน้ำ โดยห้องน้ำจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพ หากตำแหน่งของเตียงนอนอยู่ใกล้ห้องน้ำอาจทำให้สุขภาพไม่ดีได้ นอกจากนี้ห้องน้ำยังเป็นพื้นที่ที่เก็บกักความชื้น ดังนั้นการนอนใกล้ห้องน้ำทำให้ร่างกายรับความชื้นมากจนเกินไป จนอาจเกิดผลเสียต่อสุขภาพได้ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ปรับทิศทางการนอนให้เท้าหันไปทางห้องน้ำแทน เพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างผู้นอนกับห้องน้ำ
ภาพ: ตำแหน่งเตียงนอนที่ใกล้ห้องน้ำ
ภาพ: ตำแหน่งเตียงนอนที่ใกล้ห้องน้ำ
 • ไม่ควรว่างเตียงนอนใต้แนวคาน เพราะเหลี่ยมของแนวค้านจะพุ่งมาหาผู้นอน เปรียบเสมือนการถูกพลังงานไม่ดีทำร้ายตลอดเวลานอน ในกรณีที่ไม่สามารถย้ายเตียงนอนได้ แก้ไขโดยการนำฝ้าเพดานมาตีปิดคาน เพื่อลบเหลี่ยมของค้านออก
ภาพ: ตำแหน่งเตียงนอนที่อยู่ใต้แนวคาน
ภาพ: ตำแหน่งเตียงนอนที่อยู่ใต้แนวคาน
 • ทิศนอนควรเลือกที่เหมาะสม  โดยการนอนหันหัวไปทางทิศเหนือจะช่วยเสริมการงาน เจริญก้าวหน้า, ทิศใต้ช่วยเสริมเรื่องชื่อเสียงและเกียรติยศ, ทิศตะวันออกช่วยเสริมเรื่องการประสบความสำเร็จ คิดสิ่งใดสมหวังตามปราถนา ส่วนทิศตะวันตกเป็นทิศต้องห้าม ไม่ควรนอนหันหัวไปทิศนี้ เพราะเป็นทิศที่ไม่มงคล
ภาพ: การสำรวจทิศทางของห้องนอนจากแผนผังบ้าน
ภาพ: การสำรวจทิศทางของห้องนอนจากแผนผังบ้าน
 • หัวเตียงควรชิดติดกำแพง เพราะกำแพงเปรียบเสมือนที่กักเก็บพลังงานดี ดังนั้นหัวเตียงที่ชิดกำแพงจะทำให้ผู้นอนได้รับพลังงานดีอยู่เสมอ นอกจากนี้การที่หัวเตียงชิดติดกำแพงยังช่วยลดช่องว่างระหว่างเตียงกับกำแพง ซึ่งเป็นพื้นที่สะสมฝุ่น ทำให้ฝุ่นสะสมน้อยลงและลดโอกาสการเกิดโรคจากฝุ่นด้วย
ภาพ: หัวเตียงที่ชิดติดกำแพง
ภาพ: หัวเตียงที่ชิดติดกำแพง
 • เตียงนอนควรมีหัวเตียง โดยหัวเตียงนอนที่ดีควรเป็นหัวเตียงที่มีลักษณะปิดทึบและมั่นคง แสดงให้ถึงความแข็งแรง มั่นคั่งของเจ้าของบ้าน

ภาพ: เตียง ASHLEY หัวเตียงที่มีลักษณะทึบแสดงให้เห็นถึงความมั่นคง

 • ที่นอนควรอยู่สูงจากพื้นห้อง เพราะจะทำให้พลังงานดีสามารถไหลเวียนรอบที่นอนได้ ทำให้สุขภาพแข็งแรงจากการรับพลังงานดี นอกจากนี้การเลือกที่นอนที่สูงจากพื้นห้อง ยังช่วยเรื่องการไหลเวียนของลม ช่วยทำให้อุณหภูมิภายในห้องไม่สูง
ภาพ: เตียงที่อยู่สูงจากพื้นห้องนอน
ภาพ: เตียงที่อยู่สูงจากพื้นห้องนอน
 • ไม่ควรเก็บของใดๆไว้ใต้เตียง โดยของเหล่านี้จะเข้าไปขัดขวางการไหลเวียนพลังงานดี นอกจากนี้การเก็บของไว้ใต้เตียงจะทำให้การทำความสะอาดลำบาก และเป็นที่สะสมฝุ่น ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ แต่ถ้าหากพื้นที่น้อยหรือหลีกเลี่ยงการเก็บของใต้เตียงไม่ได้ ควรเลือกเตียงที่มีลิ้นชักด้านล่างเพื่อลดปัญหาการสะสมฝุ่น

ภาพ: เตียงนอน HOLM ที่ข้างล่างโปร่งโล่งเปิดรับพลังงานดี

2.ของตกแต่งห้องนอน

 • ห้ามวางกระจกไว้ปลายเตียง การติดตั้งกระจกบริเวณปลายที่เตียง เปรียบเสมือนการสะท้อนพลังงานร้ายๆเข้าสู่ชีวิต และสำหรับห้องนอนของใครที่มีมักจะมีแสงลอดจากหน้าต่าง การติดตั้งกระจกปลายเตียงจะทำให้แสงสะท้อนจากกระจกสู่ผู้นอน ทำให้รบกวนการนอนอีกด้วย
ภาพ: การปรับตำแหน่งกระจกไว้ข้างเตียง
ภาพ: การปรับตำแหน่งกระจกไว้ข้างเตียง
 • โต๊ะหัวเตียงควรมีสองข้าง เพื่อเป็นการสร้างสมดุลที่ดีของชีวิต ทั้งนี้การมีโต๊ะหัวเตียงทั้งสองข้าง ยังสามารถปรับได้ตามการใช้งาน เช่น โต๊ะหนึ่งไว้สำหรับติดตั้งโคมไฟหัวเตียง ส่วนอีกหนึ่งโต๊ะไว้สำหรับเก็บของหรือเปลี่ยนเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

ภาพ: ห้องนอนที่ใช้โต๊ะหัวเตียงสองข้าง (เตียงนอน P STYLE FURNITURE)

 • หลีกเลี่ยงการใช้โต๊ะหัวเตียงที่มีมุมแหลม โดยมุมแหลมเปรียบเสมือนพลังงานไม่ดี ที่จะคอยทิ่มแทงเวลานอน นอกจากนี้มุมที่แหลมของโต๊ะหัวเตียงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเวลานอนได้ ในการเลือกใช้โต๊ะหัวเตียงสามารถเลือกใช้โต๊ะที่มีขอบมนหรือโต๊ะทรงกลมได้
 • ควรมีโคมไฟหัวเตียง เพราะความสว่างในห้องนอนจะช่วยเปิดรับพลังงานที่ดี แต่หากสว่างมากเกินไปจะทำให้สมดุลพลังงานเสีย ดังนั้นก่อนนอนควรปรับสมดุลด้วยการปิดไฟหลักแล้วใช้ไฟหัวเตียงแทน ซึ่งการใช้ไฟหัวเตียงยังเป็นช่วยถนอมสายตา สำหรับคนที่ชอบเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนอีกด้วย
ภาพ: ห้องนอนที่ใช้โคมไฟหัวเตียง
ภาพ: ห้องนอนที่ใช้โคมไฟหัวเตียง

3.โทนสีของห้องนอน

สำหรับการเลือกโทนสีห้องนอน นอกจากความสวยงามแล้ว ความเป็นสิริมงคลก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกัน โดยสีอย่างเช่น สีมงคลประจำวันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยเสริมสร้างพลังงานที่ดีให้กับผู้นอนได้

วันอาทิตย์ 

สีห้องนอนที่เหมาะกับคนอาทิตย์ คือสีโทนสว่าง อย่างสีขาวและสีควันบุหรี่ โดยในการตกแต่งควรเลือกของที่โปร่งเพื่อเพิ่มแสงภายในห้อง เช่น ผ้าม่านแบบบาง หรือเลือกเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งสีขาว เช่น โคมไฟและโต๊ะหัวเตียง หรือจะผสมผสานก็ได้ เช่น ใช้ผ้าปูที่นอนสีควันบุหรี่ส่วนผนังทาสีขาว เป็นต้น

ภาพ: ห้องนอนสีขาวสีมงคลสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์
ภาพ: ห้องนอนสีขาวสีมงคลสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์

วันจันทร์

สำหรับคนเกิดวันจันทร์มักถูกโฉลกกับสีโทนสว่าง เช่นเดียวกันกับคนเกิดวันอาทิตย์ ดังนั้นการแต่งห้องจึงคล้ายกัน แต่สามารถเพิ่มเติมสีประจำวันเกิดได้ เช่น สีเหลืองหรือสีครีมอ่อน สำหรับการใช้สีเหลืองควรหลีกเลี่ยงการใช้สีเหลืองสด เพราะจะนำมาซึ่งความรุ่มร้อนภายในจิตใจได้ โดยในการแต่งห้องสีโทนสว่างอย่างสีครีม สามารถใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้ เข้ามาเสริมได้ เช่นชั้นวางของหรือตู้เสื้อผ้า เป็นต้น

ภาพ: ห้องนอนสีครีมสีมงคลสำหรับวันจันทร์
ภาพ: ห้องนอนสีครีมสีมงคลสำหรับวันจันทร์

วันอังคาร 

</